Home

Kiekenhaag

De leukste wijk van Stekene en omstreken ...

 

Al 30 jaar en nog steeds met evenveel goesting !

 

Eén van de vele kerststallen in de wijk ...

 

 

Er staan nog een aantal activiteiten op stapel :

 

  • Sint in de wijk
  • Inwandeling kerstallentocht
  • Kerstgebeuren 2016 - 2017

Kiekenhaag Kermis

30 sept - 1 - 2 - 3 okt 2016

 

 

Onze wijkkermis staat weer voor de deur !

Het wordt opnieuw een welgevuld programma.

Zo voorzien we op vrijdagavond opnieuw een schieting op liggende wip, op zaterdagnamiddag een wielerwedstrijd voor elite zonder contract, op zaterdag avond is er onze maaltijd, op zondag voormiddag organiseren we weer de "Rally der vallende Blaaderen", een fietstocht over 60 of 30 km, op maandag voormiddag hebben we eerst de Heilige Mis voor de overledenen van het voorbije jaar uit de wijk met daarna een kaarting en tot slot is er in de namiddag een muzikale namiddag met optredens.

U ziet het, het wordt weer een druk weekend.

 

Iedereen van harte welkom !!

 

Het volledige programma van onze kermis ziet er als volgt uit :

 

Sint in de wijk

26 november 2016

 

 

Zoals elk jaar hebben wij voor de allerkleinsten ook dit jaar weer Sinterklaas geboekt.

De goedheilig man heeft beloofd om ook nu weer voor elk kind dat gedurende het jaar heel braaf is geweest een kleinigheidje mee te brengen.

We verwachten de Sint en Pieten op zaterdag 26 november 2016.

Aangezien we ook dit jaar weer koud weer verwachten, zullen wij voor de mama's en de papa's een natje en een klein droogje voorzien; dat maakt het wachten toch iets aangenamer...

Ook kindjes van buiten de wijk zijn welkom maar zij moeten een kleine bijdrage betalen.

 

Sinterklaas zal uit de tekeningen die de kindjes maken, de mooiste tekeningen selecteren. Die tekeningen zijn een extra cadeautje van de Sint waard. De cadeautjes zullen in de loop van de daaropvolgende dagen aan huis gebracht worden door iemand van het comité.

 

Voor inschrijvingen kan je je steeds wenden tot iemand van het bestuur of op het telnr 03/779.77.26

 

Allen van harte welkom !

 

 

Inwandelen kerststallentocht

16 december 2016

 

 

 

Ook dit jaar weer zal de kerstsfeer in de Kiekenhaag niet onopgemerkt voorbijgaan !

Zoals de voorbije jaren zal aan de bewoners van onze wijk gevraagd worden om in de voortuintjes de Kerstsfeer duidelijk te maken. Elk naar eigen smaak en mogelijkheden. Het belooft, zoals de voorbije jaren, weer een prachtig schouwspel te worden.

Ook nu weer zal het comité er voor zorgen dat in de voortuintjes van alle bewoners van de wijk de verlichte ster weer zal prijken...

Ook dit jaar zullen er een 8-tal gedichten doorheen het parcours worden opgesteld. Deze gedichten gaan over de kerstsfeer, over de Kiekenhaag over z'n inwoners, ...

De gedichten werden geschreven door mensen uit onze wijk en dichte omgeving.

Op vrijdagavond 16 december 2016 gaan we dan rond 19u van start met de inwandeling van onze kerststallentocht versie 2016-2017.

 

Ook nu weer is er voor gezorgd dat de tocht muzikaal zal opgeluisterd worden.

Iedereen is hierop uitgenodigd en als u vrienden, kennisen of familieleden hebt die wensen mee te stappen : nodig ze zeker uit ! We vertrekken aan het kruispunt van de Nachtegaalstraat en de Vogelzang ('aan den dikken boom' ) en stappen zo richting Kiekenhaag. We gaan de Ketelaarsgrasstraat in tot aan het ronde punt en keren dan terug om zo de Kiekenhaag verder te volgen tot het einde.

 

Na de tocht worden alle deelnemers verwacht in de verwarmde tent in de Ketelaarsgras voor een lekker drankje (warme soep of gluhwijn) en een gezellige babbel.

 

 

Maar het eindigt niet met de inwandeling !

 

Dit jaar staat de kerststallentocht weer op de nationale wandelkalender. Dit wil zeggen dat wij naar alle waarschijnlijkheid een hele schare wandelaars over de vloer zullen krijgen uit alle hoeken van het land, met dank aan de Smokkelaars !

 

Daarom zullen wij vragen aan het gemeentebestuur om tijdens deze nationale wandeldag de wijk volledig af te sluiten voor verkeer.

Uiteraard zullen wij ook, zoals vorige jaren, een kraampje voorzien om de dorstigen te laven met een geestrijk drankje en om de voeten op te warmen ...

Mocht u twijfelen om deel te nemen, zo stond het vorig jaar nog in de krant :

 

"Ligt Bethlehem in Stekene, of ligt Stekene in Bethlehem. Wat zich in enkele jaren op ons grondgebied afspeelde, had niemand voor mogelijk gehouden. En toch, het eerste kerststalletje stond ergens in de Kiekenhaag, in de tuin van Lucien Persoon. Ik zie het er nog staan, juist achter de haag. Lucien had dat ergens gezien en het liet hem niet meer los. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk, ook bij het Feestcomité van de Kiekenhaag.

Tijdens de kersttijd van 2000 werd een eerste aanzet gegeven. Het was wel een moeilijk moment om voldoende deelnemers te vinden. Maar het was een schot in de roos. Niet alleen de Kiekenhaag maar ook de Nachtegael en Ketelaarsgras waren er van bij het begin bij. Van overal kwamen kijklustigen eropaf. Wie zelf geen kerststal had, kon er een lenen met de beeldekens er bij. Tot half januari stond Lucien kerststallen te maken in zijn glazen vitrine, "veur het noste joar".

 

Nu, enkele jaren later, worden die stallen ook echt ingehuldigd; alleen het weer laat het een beetje afweten. Maar ook in andere straten reageren mensen op wat er in de Kiekenhaag gebeurt. Spontaan verschijnen overal kerststallen. Er is dit jaar geen straat meer in Stekene of er staat wel ergens een stal. Of je nu wil of niet, het werkt toch op het gemoed van de mensen en het eerste negatief woord moet nog vallen. De stal heeft in elk geval zijn werk al gedaan: mensen dichter bij elkaar gebracht, zonder verplichtingen. Daar was het toch ooit om te doen, geloof ik."

 

 

 

Voor de mensen die niet echt vertrouwd zijn met onze wijk, hieronder een overzichtkaartje van Stekene en onze wijk.

Hopelijk kunnen wij ook u dit jaar verwelkomen ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website wordt momenteel helemaal herwerkt en zal in de toekomst verder worden uitgebouwd. Kom zeker later nog eens terug een kijkje nemen en blijf op de hoogte van wat er staat te gebeuren in onze wijk ...